Nederlandwordtanders

Terugblik Live#5

nederlandwordtanders.nl

24 Jun. 15 — De New World Campus in Den Haag was op 18 juni het toneel voor de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #5. Het was wederom een zinnenprikkelende avond, de zaal werd onder meer getrakteerd op vijftien bevlogen pitches, Haagse Hapjes en er ontstonden opnieuw inspirerende ontmoetingen.

Curatoren Duzan Doepel /Doepel Strijkers architecten, Marco Vermeulen /Studio Marco Vermeulen, Jeroen Atteveld /Young Innovator '14 en Ellen van Acht /KUUB introduceerden hun mogelijkmakers van het circulaire bouwen en biobased bouwen, de energietransitie en sociale innovatie, waaronder Hans Pepers /zorgorganisatie Siza, Jan-Nico Appelman /Provincie Flevoland, Chris Roorda /DRIFT, Vincent Kuypers /theGrounds Schiphol, Jannis van Zanten /AEB Amsterdam en Stichting Warmtenet, Rienke Groot /secretaris College van Rijksadviseurs en Marcel Tankink /KAW. Curator Carolien Schippers/COA, Jurrian Knijtijzer /Finch Buildings en Jeroen Steenvoorden /Studio Prototype gingen dieper in op de huisvesting van vluchtelingen als opgave voor ontwerpers. Erik Pasveer /hoofd Stedenbouw en Planologie Gemeente Den Haag opende de bijeenkomst en Bas Vereecken /hoofd Atelier Rijksbouwmeester hield het slotwoord. Het verslag en alle gefilmde pitches zijn te bekijken in het dossier mogelijkmakers.

Hieronder een greep uit de nieuwe aanwas op de site. De volgende bijeenkomst is op 8 oktober.

Tot ziens!

Team Nederlandwordtanders /Carolien Ligtenberg, Rutger Oolbekkink, Else Serindou-Wissink, Guido Wallagh ism Marcel van Heck, Gijs Frieling en Nicoline Kok
Live #5 met dank aan: de curatoren, gastsprekers en gasten, Maurits de Bruijn, Judith Quax, Eva Slier, Joeri de Visser, DPI Animationhouse, GIT, Haagse Hapjes en de New World Campus
slemduzandoepel.jpg

Circulair bouwen

Denken in tijd, alternatieve verdienmodellen en aanpasbaarheid horen volgens curator Duzan Doepel/Doepel Strijkers architecten bij circulair bouwen. Het principe van het open bouwen, waarbij gevel, inbouw en casco los van elkaar gezien worden kan hierbij een uitkomst zijn.
floriade2022almerem240912mf1.jpg

Floriade 2022

"Innovatie is een weg naar het onbekende", volgens mogelijkmaker Jan-Nico Appelman/gedeputeerde Provincie Flevoland. Maar deze onbekende weg leidt uiteindelijk wel tot een circulair, biobased en iconisch gebouw op de Floriade 2022 in Almere, een gebouw waarin de de innovatieagenda van de tuinbouwsector vorm krijgt.
hetdorparnhemdoepelstrijkers.jpg

Het Dorp Arnhem

Volgens mogelijkmaker Hans Pepers/zorgorganisatie Siza betekent de verbouwing van Het Dorp in Arnhem een doorbraak in de zorgarchitectuur, waarin de ambities zelfredzaamheid, circulair bouwen, duurzaamheid en adaptief bouwen worden verwezenlijkt.
warmsterdamhotspotjpg.jpg

Warmsterdam

Het onderzoek Warmsterdam, dat curator Jeroen Atteveld/Young Innovator '14 in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte.
nlwarmteland.jpg

Nederland warmteland

“Nederland wordt warmteland." Dat is de stelling van mogelijkmaker Jannis van Zanten/AEB Amsterdam en Stichting Warmtenet. De potentie is er, maar voor de uitvoering op grote schaal moet er moet wel nog wat gebeuren.
windmolenpark.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

Het schrikbeeld van een land vol windmolenparken....Mogelijkmaker Rienke Groot/secretaris College van Rijksadviseurs vraagt zich af wat de ruimtelijke impact is van de energietransitie. "We moeten proberen ook op de grote schaal in een vroeg stadium ontwerpers te betrekken.”
asielzoekerscentrumflevoland.jpg

Vluchtelingenhuisvesting

Curator Carolien Schippers/Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: "We moeten ook nadenken over de mogelijkheden van flexibel bouwen. En aantrekkelijk ziet de huisvesting van vluchtelingen er nog niet uit, hoog tijd om ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave te gaan betrekken!"
Finchduneproject.jpg

Flexibele houtbouw

"Het zijn niet de sterksten of de slimsten die overleven, maar de degene die zich het beste aan kunnen passen." Zo schreef Charles Darwin al in 1809, en dat is ook de filosofie van Finch Buildings van mogelijkmaker Jurrian Knijtijzer.
ShortStayCity02projectVenraystudioprotot.jpg

Short Stay City

De kansen die de herbestemming van leegstand vastgoed biedt kun je volgens mogelijkmaker Jeroen Steenvoorden/Studio Prototype heel goed ontdekken door short stay occupaties. "Zo kun je langzaam transformeren tot een flexibele stad, die tegemoet komt aan behoeftes van de 21e eeuw.”
kuub.jpg

Sociale innovatie

Mensen bouwen beter en burgers bouwen sneller. Volgens curator Ellen van Acht/KUUB gaat het erom te praten met mensen, niet over mensen en te bouwen met mensen, niet voor mensen. En dat ook echt te doen.
reimarkt.jpg

Reimarkt

Hoe kan Nederland sneller anders en duurzaam worden, en op een mooie manier bovendien? Mogelijkmaker Marcel Tankink van KAW introduceert Reimarkt, een winkel waar je duurzaamheid kunt kopen.
BlackmagicProductionCameraMuseumBiesbosc.jpg

Museum Biesbosch

Het nieuwe Biesbosch Museum toont als een landart object, dat zich opent naar de omgeving en waar de ‘Biesbosch experience’ voelbaar en zichtbaar wordt. Curator Marco Vermeulen/Studio Marco Vermeulen licht zijn ontwerp op locatie toe.
driftchrisroorda.jpg

De biobased toekomst

"Onze toekomst is biobased, een andere is er niet." Mogelijkmaker Chris Roorda van Drift roept ons op uit de bubbel te komen waarin wij nu leven en het huidige onvoorstelbaar te maken, innovatiekracht te bundelen, partijen uit te dagen hun rol te pakken en met een gezamenlijke wil in te spelen op de nodige veranderingen.
mischanthus.jpg

Miscanthus in de polder

Het begon met één hectare aan de Hoofdvaart op de kop van de polderbaan van Schiphol, sinds 2009 groeit er Miscanthus in de Haarlemmermeer. Mogelijkmaker Vincent Kuypers/theGrounds Schiphol vertelt meer over dit olifantsgras als proeve van circulaire economie.
NLwordtanders5JudithQuax44.jpg

Verslag Live #5

Nederlandwordtanders richt zich dit jaar op de mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing. Mensen die zorgen voor financiële haalbaarheid, passende wet- en regelgeving, sociale en ecologische aspecten en samenwerking met andere disciplines. Mensen die kunnen helpen om prototypes haalbaar en herhaalbaar te maken.
NLwordtanders5JudithQuax01.jpg

Van input naar impact

Bas Vereecken/hoofd Atelier Rijksbouwmeester besloot de avond met een oproep: "Hoe kunnen wij de opbrengsten van alle prachtige initiatieven die wij tijdens de Live bijeenkomsten gehoord hebben nu verzilveren en welke boodschap geven wij de nieuwe Rijksbouwmeester mee over Nederlandwordtanders?"
Nederlandwordtanders is een platform voor vooruitstrevende professionals en vernieuwende projecten op ruimtelijk gebied.

Nederlandwordtanders video
nederlandwordtanders.nl

powered by rijksbouwmeester.nl