• /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_uitdam.jpg
  • /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_vlissingen.jpg
  • /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_kinderdijk.jpg

Rijkere Dijken

Hoe kun je extra waarde toevoegen aan een noodzakelijke landschappelijke ingreep? In het ontwerpend onderzoek Rijkere Dijken laten Dingeman Deijs Architect en DELVA Landscape Architects verschillende innovatieve ideeën zien.

'In Nederland moeten de komende jaren negenennegentig dijken effectief worden verzwaard. Deze noodzaak om effectieve waterkeringen te creëren en te behouden, maar ook huidige organisatorische verschuivingen, waren voor ons een goede aanleiding om te zoeken naar het creëren van meerwaarden. Waarom kan een dijk niet meer zijn dan een controleerbare, uitbreidbare, goedwerkende waterkering?Kunnen we als ontwerpers, naast oplossingen voor een duurzame waterveiligheid, niet tegelijkertijd inspelen op sociale, ruimtelijke, ecologische, economische en maatschappelijke vraagstukken?

Ons onderzoek resulteerde in een voorstel voor zes nieuwe dijktypologieën op zeven locaties. Alle vooruitstrevende, toekomstgerichte ontwerpen, die de erfgoedwaarde van de lange scherpe lijnen in het landschap weten te waarderen en te versterken, terug te brengen of te behouden. Met recht ‘verrijkte dijken’.

Een dijk verzwaren door middel van een functioneel volume kan dubbel ruimtegebruik opleveren, bijvoorbeeld in de vorm van woon- of publieke ruimte zoals wij in Vlissingen en Dordrecht laten zien. Bij Uitdam, aan het Markermeer, bedachten wij een nieuwe, bevaarbare dijk. Daarbij kan worden uitgegaan van de archetypische, oer-Hollandse dijk. In Lauwersooog integreerden wij een onderzoeksstation en toeristische attractie in de dijk. En bij Nieuw Lekkerland stellen wij een energiedijk voor, waarbij de dijkverzwaring zo is ontworpen dat de dijk een generator van natuurlijke energieproductie vormt. Tot slot maakten we ook voorstellen voor een beweegbare dijk (in het centrum van Dordrecht) en een sedimentatiedijk bij Tiel.

Eén van bovenstaande voorstellen is inmiddels geheel doorgerekend door een ingenieursbureau en goedgekeurd door het desbetreffende waterschap. De dijkverzwaring op deze locatie was echter zo urgent dat er helaas geen tijd was om tot uitvoering van een rijkere dijk te komen. Wel laat dit voorbeeld zien dat ontwerpend onderzoek kan leiden tot concrete toekomstbestendige planvorming. En het bewijst eens te meer de kracht van integraal ontwerpen aan de actuele opgaven.

Bijzonder enthousiast zijn we dat ook waterschappen deze manier van ontwerpen op gerichte plekken kunnen omarmen. En wij zijn er dan ook van overtuigd binnenkort een ware rijkere dijk te kunnen voorstellen die daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het onlangs gehouden seminar `Sense of Place’ op Terschelling (12-13 juni), waar alvast de op stapel staande dijkverzwaring op Terschelling naar voren werd geschoven, was wat dat betreft veelbelovend. Wordt vervolgt....'

Steven Delva

Het project is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Voor meer informatie: www.dingemandeijs.nl en delva.la

natuur

Steven_Delva.jpg

Steven Delva

Landschapsarchitect Steven Delva (Roeselare, 1978) richtte in 2008 DELVA Landscape Architects op, gevestigd in Antwerpen en Amsterdam. Voor DELVA is het landschap een afschrift van onze geschiedenis, een uiting van cultuur, bepalend voor de identiteit van haar bewoners. Het is een levende, oneindige bron van energie en inspiratie. Het doel in het werk van DELVA is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de belevingskracht ervan te versterken. Steven Delva doceert tevens aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en geeft gastcolleges op verschillende universiteiten.

project

Rijkere Dijken

interview

Betekenis geven aan de nieuwe functie van landschap

website

http://www.delva.la

netwerk

Ward Verbakel Marc Koehler Hans Vermeulen Frederik Vermeesch Bert Pieters

social media

Steven Delva op twitter

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes17 Apr

For the O-team, DELVA researched possibilities to turn the RCD of Rotterdam into an urban jungle. Together with the… https://t.co/tSWoeOfo7U

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes10 Apr

Attention for DELVA's ideas in the magazine IN Rotterdam.⠀ ⠀ “How DELVA makes future-proof solutions possible”. L… https://t.co/pdeOY17SVh

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes09 Apr

This Bunkertower maquette marks the signing of the construction agreement with contractor Van Wijnen and investor S… https://t.co/Q2iBFf8aiK

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes28 Mar

Development team Pompenburg has been interviewed by VG Visie about the plans for Hofplein station in Rotterdam. ⁣… https://t.co/gzxH6qTjm0

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes26 Mar

Attention for DELVA's ideas in the magazine IN Rotterdam.⁣ How DELVA makes future-proof solutions possible. Read… https://t.co/uygczzQDqj

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes25 Mar

'Het Nieuwe Noord' - March 25, 8 p.m. Pakhuis de Zwijger⁣⠀ ⁣⠀ We kindly invite you for the presentation + debate ab… https://t.co/oAZC0dS0uB

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes19 Mar

LECTURE - Steven Delva guest speaker at City Masterclass IN Rotterdam⁣⠀ . Tickets: https://t.co/gzQkgYIUeN Date: Th… https://t.co/5CMDsjvqq3

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes13 Mar

OFFICIAL OPENING - of the platform on the Rotte’s quay along to Grotekerkplein - Rotterdam. The platform was taken… https://t.co/tGQExIZxpB

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes12 Mar

Maquette for ‘Nieuw Pompemburg’ presented at the Mipim202 in Cannes, France. The development pledges to create a hi… https://t.co/9ggOLVsJeT