Transitie in de bouw

Volgens 'Founding Father van de Biobased Economy' Roel Bol kan de biobased aanpak zeker zijn vruchten afwerpen voor de nodige transitie in de bouw. Hoe kunnen we de complexiteit niet reduceren, maar juist omarmen, er samen weer lol in krijgen en perspectieven creëren?

Wij vroegen de pitchers van Live#4 wie volgens hen mogelijkmakers zijn, wat hen drijft en wat er in de weg om op grotere schaal nieuwe mogelijk makers te laten aanhaken op de nieuwe bouwcultuur.

Roel Bol: "Daan Bruggink (ORGA Architect en onder meer bezig met biobased bouwen), Aart Wijnen (De Twee Snoeken, sterk in digitalisering in de bouw) en wetenschapper professor Nico Baken (betrokken bij grote transities in de bouw noem ik als mogelijkmakers. De nieuwe mogelijkmaker handelt vanuit visie, inspiratie en het vermogen tot samenwerken. In de weg staan soms bestaande belangen en het blijven hangen in de oude cultuur."

mogelijkmakers

roelbolnwa.jpg

Roel Bol

Roel Bol (Den Haag, 1950) is sinds 1 januari 2014 Speciale Vertegenwoordiger Groene Groei (Special Envoy Green Growth) bij het Ministerie van EZ, na zich tien jaar als directeur van het Programma Biobased onvermoeibaar en succesvol ingezet te hebben voor de Biobased Economie. In zijn nieuwe rol zal de ‘Founding Father van de Biobased Economie’ de externe netwerkrol verbreden naar andere terreinen op het gebied van de (inter) nationale groene groei. Roel Bol studeerde Internationaal Recht in Utrecht. Na een korte periode in Frankrijk trad hij toe tot de Ziekenfondsraad in Amsterdam. Daarna werkte hij voor het Ministerie van Volksgezondheid en sinds 1981 voor het (toenmalige) Ministerie van Landbouw & Visserij en het Ministerie van EZ, waar hij verschillende managersposities bekleedde.

interview

Transitie in de bouw

website

http://www.biobasedeconomy.nl

social media