/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot16 Jan

RT @parkzuidholland: Vandaag mijn advies over Energielandschappen in Zuid-Holland gepresenteerd aan GS. Wil je het ook horen? Kom volgen… https://t.co/MMwPsPIFnL

rienkegroot@rienkegroot16 Jan

RT @BartTrouw: Na een pittig klimaatgesprek zitten de coalitiepartijen weer op één lijn. "En niemand is een drammer hoor, Rob." D… https://t.co/5Cf75fsYIS

rienkegroot@rienkegroot13 Jan

RT @JoksJanssen: ‘Het gaat in architectuur en stedenbouw niet om eenvoud en eenduidigheid, maar juist om complexiteit en contradicti… https://t.co/hon3HCgYqA

rienkegroot@rienkegroot11 Jan

RT @volkskrant: Wat de overheid moet veranderen om de Nederlandse economie in 2050 volledig ‘circulair’ te maken https://t.co/mjgp0MN0oH

rienkegroot@rienkegroot10 Jan

RT @bswtrht: Panorama Nederland van @rijks_adviseurs #CRa staat nu in stadhuis Den Haag en is vrij toegankelijk. Zelden zo'n fij… https://t.co/MR62IgxLhP

rienkegroot@rienkegroot08 Jan

RT @merel1979: Panorama Nederland is nu te zien in het atrium van het stadhuis. Een bezoek brengen kan tot 23 januari! En vergeet… https://t.co/ThzboIkOoa

rienkegroot@rienkegroot08 Jan

RT @BNRBouw: Sectoraal denken voor een 'schoner, rijker en hechter Nederland?' Nee, ruimtelijk, integraal en blik op de lange te… https://t.co/g7cSRoPHRB

rienkegroot@rienkegroot07 Jan

Onderzoek PBL naar natuurinclusieve landbouw: wat motiveert boeren om zich extra in te zetten voor de natuur en wat… https://t.co/eaJdZ3nm4g

rienkegroot@rienkegroot07 Jan

RT @blomwederopbouw: Dit horend en met de woningbouwopgave van 1 mln zou ik denken: laten we een ministerie van (volks)huisvesting, ruim… https://t.co/Qx0MEGUqYZ

rienkegroot@rienkegroot02 Jan

Het schaamteloze optimisme van rijksbouwmeester Floris Alkemade en zijn Panorama Nederland https://t.co/VIk9pVvdsz