• /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA2.jpg
  • /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA.jpg

Circularity and city data

Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, zijn begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen.

Nico Tillie sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over circularity and city data.

Circularity and City data, Matchmaking!

Bestuurders, burgers, bedrijven en NGO’s zoeken naar antwoorden om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, waarbij begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld gegevens over afval- water- materiaal- of energiestromen, maar ook een veiligheidsindex voor bestuurders, een BREEAM-label of een stadsindex.

Smart City Planner
Om data ook in co-creatie met lokale actoren te gebruiken is vanuit Rotterdam de Smart City Planner opgezet, in samenwerking met de TU Delft: gebiedsprofielen met verschaalbare kaarten. Door middel van een spinnenwebdiagram is voor iedere buurt te zien wat de stand van zaken is op twaalf ruimtelijke, duurzaamheids- en sociaaleconomische thema’s. Met digitale kaarten kan snel ingezoomd worden van buurtniveau (of soms kleiner) tot stadsniveau. Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.

Internationale normen
Internationaal zijn gestandaardiseerde data nodig om te kunnen vergelijken, te kunnen leren, samen te werken en lokaal producten te ontwikkelen. Tot enkele jaren geleden waren steden niet met internationale normen bezig en andersom. De wereld van de ISO-normen met betrekking tot steden komt echter snel in beweging. Op 15 mei 2014 is de eerste ISO-standaard over steden gelanceerd . Tevens is de World Council on City Data in Toronto opgericht. Zoals Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving, het verwoordde: ‘Het eerste open data platform met gevalideerde stedelijke statistieken’.

Een interessant vervolg is om na te gaan wat dit betekent voor co-creatie in steden, industrie, infrastructuur, investeringen en voor dataverzameling in steden zelf."

nationaal

NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

Nico Tillie (1972) is landschaparchitect, Onderzoeker Stedelijk Metabolisme, doceert landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek over ‘livable low carbon cities’, dat zich richt op de integratie van energie en stadsontwikkeling. Hij werkt ook voor de stad Rotterdam waar hij onder meer betrokken was bij diverse Architectuurbiënnales. Daarnaast is hij een senior fellow van het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto en vice-president van World Council on City Data. Nico Tillie spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over 'Circularity and city data'. In de week na de bijeenkomst verschijnt er meer informatie op de site.

project

Circularity and city data

website

http://www.bk.tudelft.nl

weblog

www.berslangen.nl

social media

Nico Tillie op twitter

nicotillie72@nicotillie7221 Feb

@leondewinter Ik begrijp gewoon simpelweg niet dat juist u tegen duurzame energietransitie kunt zijn: Netto (import… https://t.co/WzUZc2YVDF

nicotillie72@nicotillie7221 Feb

@geertwilderspvv Ieder gem. NL gezin (2,2 pers) betaald ieder jaar zo’n 1270 euro aan landen 1tm7 Geert waarom doe… https://t.co/xeinEaRsWq

nicotillie72@nicotillie7221 Feb

@scottherrell @HuffPost I agree labels and ‘identity politics’ is not the way to go, there is already too much of t… https://t.co/ZXBIN5mC7q

nicotillie72@nicotillie7221 Feb

RT @HuffPost: “You are a millionaire funded by billionaires, that’s what you are... You’re part of the problem,” historian Rutger… https://t.co/eumfoW5s2M

nicotillie72@nicotillie7221 Feb

@sypwynia @thierrybaudet @Leefomgeving Omgerekend wordt er per gem NL huishouden (2,2 pers) zo’n 1270 euro ieder ja… https://t.co/nZjudK9Nbn

nicotillie72@nicotillie7220 Feb

@thierrybaudet in het olierijkste land ter wereld investeert men zo’n 11.000 euro per 2.2 personen (gem. Nederlands… https://t.co/VlzRsFqHXb

nicotillie72@nicotillie7220 Feb

Interesting per capta investmenst of more than 5000 Dollars in renewables in most oil rich country in The World. Sa… https://t.co/7YFgFNfU6F

nicotillie72@nicotillie7219 Feb

RT @McadamDr: @Sustainable2050 @MikeMcKillen The difference between the Ice Age with Dublin & New York under an ice sheet & whole… https://t.co/prNuAI8XJh

nicotillie72@nicotillie7218 Feb

@NFrantzeskaki @erasmusuni @drifteur Thanks for all the great cooperation, cappuccinos at kaleidoscope… https://t.co/bmK3aHhmvv

nicotillie72@nicotillie7216 Feb

RT @WouterBaack: De baten van bomen inzichtelijk met #iTree https://t.co/nbeuhKE31L