• /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA.jpg
  • /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA2.jpg

Circularity and city data

Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, zijn begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen.

Nico Tillie sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over circularity and city data.

Circularity and City data, Matchmaking!

Bestuurders, burgers, bedrijven en NGO’s zoeken naar antwoorden om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, waarbij begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld gegevens over afval- water- materiaal- of energiestromen, maar ook een veiligheidsindex voor bestuurders, een BREEAM-label of een stadsindex.

Smart City Planner
Om data ook in co-creatie met lokale actoren te gebruiken is vanuit Rotterdam de Smart City Planner opgezet, in samenwerking met de TU Delft: gebiedsprofielen met verschaalbare kaarten. Door middel van een spinnenwebdiagram is voor iedere buurt te zien wat de stand van zaken is op twaalf ruimtelijke, duurzaamheids- en sociaaleconomische thema’s. Met digitale kaarten kan snel ingezoomd worden van buurtniveau (of soms kleiner) tot stadsniveau. Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.

Internationale normen
Internationaal zijn gestandaardiseerde data nodig om te kunnen vergelijken, te kunnen leren, samen te werken en lokaal producten te ontwikkelen. Tot enkele jaren geleden waren steden niet met internationale normen bezig en andersom. De wereld van de ISO-normen met betrekking tot steden komt echter snel in beweging. Op 15 mei 2014 is de eerste ISO-standaard over steden gelanceerd . Tevens is de World Council on City Data in Toronto opgericht. Zoals Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving, het verwoordde: ‘Het eerste open data platform met gevalideerde stedelijke statistieken’.

Een interessant vervolg is om na te gaan wat dit betekent voor co-creatie in steden, industrie, infrastructuur, investeringen en voor dataverzameling in steden zelf."

nationaal

NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

Nico Tillie (1972) is landschaparchitect, Onderzoeker Stedelijk Metabolisme, doceert landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek over ‘livable low carbon cities’, dat zich richt op de integratie van energie en stadsontwikkeling. Hij werkt ook voor de stad Rotterdam waar hij onder meer betrokken was bij diverse Architectuurbiënnales. Daarnaast is hij een senior fellow van het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto en vice-president van World Council on City Data. Nico Tillie spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over 'Circularity and city data'. In de week na de bijeenkomst verschijnt er meer informatie op de site.

project

Circularity and city data

website

http://www.bk.tudelft.nl

weblog

www.berslangen.nl

social media

Nico Tillie op twitter

nicotillie72@nicotillie7219 May

RT @BDelfgauw: Viering 5 jaar buurttuin, een gezellig dagje https://t.co/3YrJckDdfv

nicotillie72@nicotillie7219 May

Hoe deze melkveehouders de weidevogels op hun land redden /via @nosop3 https://t.co/QQkDmwGvKQ

nicotillie72@nicotillie7216 May

RT @WillemFerwerda: If you are serious about CO2 and fighting biodiversity loss, get serious about empowering the people who are protec… https://t.co/HcsaxG7SCY

nicotillie72@nicotillie7214 May

RT @Rooilijn: Nieuwe RL is uit! Met o.a. Gerdy Verschuure-Stuip over de bescherming van buitenplaatsen en bijbehorende belangen,… https://t.co/O0gpqaoeNM

nicotillie72@nicotillie7213 May

RT @amiepedia: Wist je dat de rotstuin van Ber Slangen in 1974 voor het eerst werd opengesteld voor het publiek? ???????????? De nieuwe qu… https://t.co/feJvh6HEMS

nicotillie72@nicotillie7209 May

RT @maartenhajer: Is het tijd voor een #bomenwet? Er is een terechte onrust over het gemak waarmee overal - soms eeuwenoude - bomen w… https://t.co/EeQX0UUFGk

nicotillie72@nicotillie7205 May

RT @Tim_vandenBroek: Interessant en goed artikel van @GOostermeijer et al in Natuurhistorisch maandblad , met verrassende rol van herpet… https://t.co/1C0SXTJDQu

nicotillie72@nicotillie7226 Apr

RT @UNFCCC: At #COP24, Sir David Attenborough called for rapid #ClimateAction in order to prevent the extinction of much of the… https://t.co/roOaT8sRjf

nicotillie72@nicotillie7222 Apr

RT @MdeVriesnature: Zwarte specht hakt op de schors van deze stobbe om de mieren die onder de schors leven te bereiken. Vanochtend gefi… https://t.co/Mf5L1oCPxZ