fritsvandongenzw.jpg

Frits van Dongen

Frits van Dongen trad op 1 augustus 2011 aan als Rijksbouwmeester. Hij studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft en richtte na een aantal wisselende samenwerkingen in 1985 zijn eigen architectenbureau Van Dongen Architecten op. In 1988 was hij één van de oprichters van het Amsterdamse architectenbureau de Architekten Cie., waar hij tot 2012 partner was. In juli van dat jaar startte hij een nieuw bureau: 'Van Dongen – Koschuch architects and planners’. Van Dongen wordt gedreven door nieuwsgierigheid en een open, kritische geest. Zijn werk kenmerkt zich door een sterke stedelijke identiteit. Bekende werken zijn onder meer de Landtong in Rotterdam, woongebouw The Whale, Pathé Arena, de Heineken Music Halle en het Conservatorium in Amsterdam, en theater de Harmonie in Leeuwarden. Ook was hij supervisor van diverse grote stedelijke projecten. Zijn werken zijn meerdere malen bekroond en naast zijn werk als architect en stedenbouwkundige was hij als gastdocent verbonden aan verschillende (inter)nationale universiteiten en academies. Op 14 november trad Frits van Dongen terug als Rijksbouwmeester. Een belangrijk thema tijdens zijn Rijksbouwmeesterschap was herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed. Met zijn stelling ‘we zijn uitgebouwd’ zwengelde hij een brede discussie aan over de aanpak van de leegstand. Ook zette hij in op een nieuwe bouwcultuur, die zichtbaar is op het platform Nederlandwordtanders.