ericluitenzw.jpg

Eric Luiten

Prof. ir. Eric Luiten is per 1 september 2012 de Rijksadviseur voor Landschap en Water. Hij werkt als zelfstandig landschapsarchitect en is daarnaast deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft. In die hoedanigheid verricht hij onderzoek en publiceert hij over de transformatie van landschappelijk en stedelijk erfgoed. In 2004 was Luiten mede-auteur van de publicatie 'Panorama Krayenhoff', Linieperspectief Nieuw Hollandse Waterlinie, en sinds zijn aantreden als Rijksadviseur is hij tevens voorzitter van het kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook was hij curator voor de internationale manifestatie 'A Wider View on Cultural Landscapes in Europe', onderdeel van de eerste Triƫnnale Apeldoorn in 2008. Van 2008 tot en met 2012 was hij, naast zijn functie als hoogleraar, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in de Provincie Zuid-Holland.