Het Deltaprogramma

Bart Parmet is curator van Nederlandwordtanders/Live #3 NU en sprak op 30 oktober over het Deltaprogramma en ontwerpend onderzoeken.

Wij vroegen de curatoren om een statement bij het thema Nederlandwordtanders/NU. Bart Parmet: "Klimaatbestendig en waterrobuust, ook dat hoort bij het nieuwe bouwen."

NU

bartparmet.jpg

Bart Parmet

Bart Parmet (1966) is sinds 2010 Directeur Staf Deltacommissaris. De uitvoering van dit programma wordt zo veel mogelijk verbonden aan andere belangen, zoals natuur, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkelingen en in intensieve samenwerking met betrokken departementen, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties uitgevoerd. Een gebiedsgerichte uitwerking is hierbij essentieel. Parmet studeerde aan de Universiteit van Wageningen en was voorheen kwartiermaker en secretaris Deltacommissie, Afdelingshoofd en Beleidsprocesmanager bij het Ministerie Verkeer en Waterstaat en vervulde diverse projectleiders- en managementfuncties. Hij was nauw betrokken bij de hoogwatervoorspellingen in 1993 en 1995 en publiceerde over de effecten van klimaatverandering en menselijke ingrepen voor de Rijn en Maas.

interview

Het Deltaprogramma

website

http://www.deltacommissie.com

social media